Gent molt capaį

L'equip et necessita, fes-te soci

Participaciķ de socis

 

 1. Carta convocatòria Assemblea Ordinària de Socis del 22 de juny de 2016
 2. Modificació de la carta de convocatòria a l'Assemblea Ordinària i Extraordinària de Socis de 22 de juny de 2016 com a conseqüència de la inclusió d'un nou punt a l'ordre del dia 
 3. Carta del President als socis 
 4. Proposta d'estatuts de la Fundació Sant Tomàs elaborada per la Junta Directiva
 5. 2a proposta d'estatuts de la Fundació Sant Tomàs elaborada per la Junta Directiva
 6. 3a proposta d'estatuts de la Fundació Sant Tomàs elaborada per la Junta Directiva
 7. Acta de l'assemblea general de socis de 2 de juliol de 2015 
 8. Carta del President recordatori i informació assemblea del 22 de juny de 2016
 9. Nota de premsa posterior a l’Assemblea 
 10. Butlleta de votació de l’Assemblea
 11. Estatuts de la Fundació Sant Tomàs (presentats al registre de la Generalitat de Catalunya el 30-12-2016, pendents d’aprovació definitiva)