Gent molt capaç

Ofertes

A Sant Tomàs hi treballem més de 370 persones per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, tu pots ser-ne un d'ells.

El nostre procediment habitual de selecció es realitza a través de la publicació de les nostres convocatòries en diversos mitjans. En aquesta secció apareixen publicades de forma actualitzada les places vacants per a treballar a qualsevol dels serveis de l'Associació. Selecciona l'oferta que més s'ajusti als teus interessos i fer-nos arribar la teva candidatura sense moure't del nostre web.

ReferènciaO_2017_307Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiClub Car
Lloc de treballMonitor/a d'activitats
FuncionsDonar suport al personal del Club CAR en tasques d'atenció directa realitzant les següents funcions: - Responsabilitzar-se de les activitats de cap de semana. - Coordinar els torns de vacances. - Donar suport en les tasques de gestió i coordinació. - Cobrir baixes de monitors durant les activitats d'entre semana. - Participar en les reunions de seguiment amb els voluntaris que porten a terme les activitats. - Donar suport en el seguiment d'activitats.
Perfil AcadèmicPreferible CFGM Activitats físico- esportives. Carnet de monitor de lleure.
Experiència LaboralPreferible en el món de la discapacitat, el lleure i l'esport.
Tipus de contracteTemporal - renovable.
Durada del contractePossibilitats d'estabilitat.
Jornada laboral i horari2 dies al matí i totes les tardes a més a més de dissabtes tardes i 1 o 2 diumenges tot el dia.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 21/07/2017 
ReferènciaO_2017_307Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballTreballador/a social USAP (suplència maternitat)
Funcions- Coordinació amb els recursos de la comunitat, afavorint el treball en xarxa: serveis socials i mèdics; serveis d'habitatge; serveis de lleure; serveis de respir; etc. - Planificació i participació en les reunions amb els oficials de les diferents seccions. - Gestionar diferents activitats no directament vinculades al treball social. - Atendre les necessitats de les famílies en l'atenció/relació amb la persona amb discapacitat intel·lectual (a nivell individual i de grup). Elaboració de plans de futur amb les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, amb l'objectiu d'evitar situacions futures de desemparament i afavorir el projecte vital de cada persona. - Recollir informació de la situació social de la persona amb discapacitat, establint els objectius i metodologia d'intervenció a través de plans individuals. Avaluació dels mateixos. - Realitzar les gestions a nivell de tramitació de recursos, informes socials, etc. - Elaboració els projecte social i de la memòria anual. - Participació en les reunions de l'equip directiu i del comitè de qualitat. - Participació en les reunions del grup de treballadors socials de l'Associació, participant activament en els projectes que es portin a terme de forma conjunta.
Perfil AcadèmicDiplomatura en treball social. Es valorarà positivament tenir formació en l'àmbit de les persones amb discapacitat i d'intervenció social amb famílies.
Experiència LaboralExperiencia en treball social.
Tipus de contracteTemporal, suplència maternitat.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariPartit de dilluns a divendres.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 12/07/2017 
ReferènciaO_2017_306Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Riudeperes
Lloc de treballAuxiliar tecnics educatius (Centre Riudeperes i Llars Clarella)
FuncionsAtenció de manera integral (higiene personal, vestit, alimentació, administració de la medicació, trasllats de dependències, ...) i oferir el suport necessari a les persones usuàries del servei d'acolliment diürn i d'acolliment residencial del centre, per tal de millorar el seu funcionament i la seva qualitat de vida; essent un referent per aquesta.
Perfil AcadèmicCP atenció sociosanitaria, CFGM atenció a la dependencia, CFGS integració social i/o grau educació social.
Experiència LaboralPreferible en atenció a persones amb discapacitat intel·lectual.
Tipus de contracteTemporal - renovable.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariCaps de setmana i festius (torn mati o tarda).
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresPreferible carnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 12/07/2017 
ReferènciaO_2017_305Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Ocupacional
Lloc de treballEducador/a auxiliar Centre Ocupacional (suplència baixa risc i maternitat)
Funcions- Donar suport en tots els aspectos relacionats amb el funcionament de la vida diària en el centre i a la comunitat. - Participar en el seguiment dels PAI. - Dissenyar, programar i executar les activitats i projectes. - Constituir una referencia per a l'usuari en absència de l'educador.
Perfil AcadèmicCFGS integració social i/o diplomatura educació social.
Experiència LaboralPreferible en atenció a persones amb discapacitat.
Tipus de contracteTemporal, suplència risc i baixa maternitat.
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 14:30 a 16:30h
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresPreferible carnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 30/06/2017 
ReferènciaO_2017_304Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiLa Cuina
Lloc de treballOficial de neteja i preparació a la Cuina Central
Funcions- Organització i preparació dels aliments que s'han de posar al menú: amanides, fruita, pa, arrebossats, triturats bàsics, ... - Organització i ordre de tot el material de cuina. - Vetllar per la neteja d'estris i instal·lacions de la cuina. - Organitzar els treballadors del seu equip per la neteja i l'ordre i les preparacions. - Coordinació amb el cap de cuina de totes les tasques.
Perfil AcadèmicEstudis bàsics.
Experiència LaboralEn lloc de treball similar.
Tipus de contracteDe relleu. 100% jornada.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 9 a 17h
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 16/06/2017 
ReferènciaO_2017_302Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballXòfer transport adaptat Torelló (suplència vacances)
Funcions- Conduir i responsabilitzar-se del vehicle (neteja, nivells, respostatge, ...). - Coordinar-se amb l'àrea de Serveis Social per les modificacions de rutes. - Fer el marcatge de passatgers. - Fer les maniobres d'acomodament dels usuaris.
Perfil AcadèmicEstudis bàsics.
Experiència LaboralPreferible en transport de passatgers.
Tipus de contracteTemporal.
Durada del contracteDel 27/07/17 al 20/08/17.
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 9:00 a 12:00h i de 15:00 a 20:00h
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet BTP.
oferta creada amb data 31/05/2017 
ReferènciaO_2017_302Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Riudeperes
Lloc de treballOficial de manteniment (suplència vacances)
FuncionsRealitzar el manteniment del centre Riudeperes (paleteria, pintura, fusteria, complimentació de registres, ...) i de les llars Clarella.
Perfil AcadèmicPreferible FP manteniment.
Experiència LaboralEn tasques de manteniment (paleteria, pintura, fusteria, ...)
Tipus de contracteTemporal, suplència vacances.
Durada del contracteDel 31/07/17 al 14/08/17.
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres matins o tardes (50% jornada)
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 31/05/2017 
ReferènciaO_2017_295Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiServeis centrals
Lloc de treballTècnic/a de Recursos Humans (suplència maternitat)
Funcions- Coordinar i desenvolupar els processos de selecció de l'entitat. - Gestionar la formació interna de l'entitat i de Serveis Centrals. - Gestionar programes de Formació Ocupacional. - Gestionar la base de dades de Recursos Humans. - Proposar i desenvolupar polítiques de Recursos Humans. - Vetllar pel compliment de la política de protecció de dades de l'entitat. - Facilitar la incorporació dels nous/ de les noves professionals de l'entitat. - Gestionar i coordinar els diferents programes de pràctiques i visites d'escoles, universitats, centres de formació, ...
Perfil AcadèmicLLicenciatura o grau en psicologia. Es valorarà formació específica en l'àmbit de Recursos Humans (selecció, formació, ...).
Experiència LaboralEs demana experiència en lloc de treball similar, sobretot en selecció de personal i/o en gestió de formació ocupacional.
Tipus de contracteTemporal, suplència maternitat.
Durada del contracteSegons durada de la baixa.
Jornada laboral i horariPartit de dilluns a dijous, intensiu matins divendres.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 05/04/2017