Gent molt capaç


Ofertes

A Sant Tomàs hi treballem més de 370 persones per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, tu pots ser-ne un d'ells.

El nostre procediment habitual de selecció es realitza a través de la publicació de les nostres convocatòries en diversos mitjans. En aquesta secció apareixen publicades de forma actualitzada les places vacants per a treballar a qualsevol dels serveis de l'Associació. Selecciona l'oferta que més s'ajusti als teus interessos i fer-nos arribar la teva candidatura sense moure't del nostre web.

ReferènciaO_2018_372Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiClub Car
Lloc de treballMonitor de lleure per vacances
FuncionsSeleccionem monitors/es de lleure per anar de vacances amb usuaris del Club Car.
Perfil AcadèmicPreferible estudis àmbit social.
Experiència LaboralPreferible en atenció a persones amb discapacitat.
Tipus de contracteTemporal.
Durada del contracteDel 13 al 18 d'agost de 2018
Jornada laboral i horari24 hores durant tots els dies.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 07/08/2018 
ReferènciaO_2018_371Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiServei d'Habitatge Clarella
Lloc de treballAuxiliar tècnic/a educatiu/iva habitatge (torn 6 entre setmana)
FuncionsAcompanyar i donar suport de manera integral (higiene personal, vestit, alimentació, administració de la medicació, activitats de la vida diària, de lleure i oci, inclusió social, ...) a les persones usuàries dels serveis; promovent la seva autonomia per a la millora del seu funcionament i de la seva qualitat de vida, essent un referent per aquesta.
Perfil AcadèmicCFGM Atenció a la dependencia, CFGM Cures Auxiliars d'infermeria, CFGS Integració Social, diplomatura educació social o similar.
Experiència LaboralPreferible experiencia en atenció a persones amb discapacitat Intel·lectual.
Tipus de contracteSuplència.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariDe dilluns a dijous en torns de 2,5 hores al dia de les 18:00 a les 20:30h més un cap de setmana en torns de 8h/dia entre les 15:00 i les 23:00h.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 31/07/2018 
ReferènciaO_2018_371Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Riudeperes
Lloc de treballAuxiliar tècnic/a educatiu/iva (torn nit) (Riudeperes i Clarella)
FuncionsPersona per realitzar atenció de manera integral (higiene personal, vestit, alimentació, administració de la medicació, trasllats de dependències, ...) i oferir el suport necessari a les persones usuàries del servei, per tal de millorar el seu funcionament i la seva qualitat de vida essent un referent per aquesta.
Perfil AcadèmicCP Atenció sociosanitaria a persones dependents en institucions, CFGM Cures auxiliars d'infermeria, CFGM Atenció a la dependencia, CFGS Integració Social i diplomatura educació social.
Experiència LaboralPreferible en atenció a persones amb discapacitat Intel·lectual.
Tipus de contracteTemporal. Possibilitats d'estabilitat.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariRiudeperes: setmanes alternes de dilluns a diumenge de 22 a 8h/ Clarella: setmana curta/llarga de dilluns a diumenge de 22 a 7h aprox.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 23/07/2018 
ReferènciaO_2018_370Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Riudeperes
Lloc de treballAuxiliar tècnic/a educatiu/iva (caps de setmana i festius)
FuncionsPersona per realitzar atenció de manera integral (higiene personal, vestit, alimentació, administració de la medicació, trasllats de dependències, ...) i oferir el suport necessari a les persones usuàries del servei, per tal de millorar el seu funcionament i la seva qualitat de vida essent un referent per aquesta.
Perfil AcadèmicCP Atenció sociosanitaria a persones dependents en institucions, CFGM Cures Auxiliars d'Infermeria, CFGM Atenció a la dependencia, CFGS Integració Social i diplomatura educació social.
Experiència LaboralPreferible en atenció a persones amb discapacitat Intel·lectual.
Tipus de contracteTemporal. Possibilitats estabilitat
Durada del contracte
Jornada laboral i horariCaps de setmana i festius de 8 a 15h o de 15 a 22h
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi,
oferta creada amb data 23/07/2018 
ReferènciaO_2018_368Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiEscola Estel
Lloc de treballEducador/a escola
Funcions- Portar a terme tasques de preparació i planificació de l'ensenyament de les àrees curriculars. - Atenndre directament als alumnes (en grup i/o individualment) en les diverses àrees curriculars. - Realitzar tasques de coordinació amb els Mestres tutors. - Fer el seguiment i control del progres dels alumnes. - Coordinar el seu treball amb els Mestres tutors.
Perfil AcadèmicMestre educació primària menció atenció a la diversitat/educació inclusiva.
Experiència LaboralPreferible en atenció a persones amb discapacitat Intel·lectual.
Tipus de contracteTemporal.
Durada del contracteSetembre 2018 - juny 2019
Jornada laboral i horariA concretar, dins horari escolar.
Salari brut anyalSegons conveni.
Altres
oferta creada amb data 13/07/2018 
ReferènciaO_2018_367Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiLa Cuina
Lloc de treballAuxiliars de cuina
Funcions- Preparar els menus dels usuaris de la residencia. - Neteja dels utensilis i de la cuina.
Perfil AcadèmicPreferible formació professional en cuina.
Experiència LaboralPreferible en lloc de treball similar.
Tipus de contracteTemporal, amb possibilitats d'estabilitat.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariSetmanes alternes, una setmana dilluns de 8 a 10h i de 12 a 16h i dissabte i diumenge de 8 a 9:30h, de 12:30 a 15:30h i de 18:30 a 22h; la setmana següent de dimarts a divendres de 8 a 10h i de 12 a 1
Salari brut anyalSegons conveni. 50% jornada.
Altres
oferta creada amb data 11/07/2018 
ReferènciaO_2018_366Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Ocupacional
Lloc de treballMonitor/a taller
Funcions- Fer contactes amb clients externs per donar a conèixer la tasca del Centre Ocupacional. - Planificar i elaborar pressupostos. - Realitzar el registre d'entrada i sortida de material. - Ocupar-se de la logística del magatzem, de la ubicació correcta de la mercaderia, la correcta identificació i l'aprofitament de l'espai. - Vetllar pel material tant el dipositat al magatzem com a l'àrea d'ocupació terapèutica. - Realitzar inventaris periòdics del material. - Planificar i controlar les feines a realitzar. - Dirigir, i coordinar els educadors/es que es troben a l'àrea d'ocupació terapéutica i supervisar la qualitat de les feines que es realitzin. - Crear utillatges per tal de que la majoria d'usuaris/es puguin realizar els diferents procesos d'una feina. - Gestionar les comandes dels productes Mà a Mà: recepció, preparació i enviament. - Gestionar amb el servei de manteniment les accions o desperfectes que calgui reparar. - Fer la facturació de les diferents feines (clients externs i productes Mà a mà) i pasar-la a administració.
Perfil AcadèmicEstudis de formació profesional. Es valorarà positivament tenir formació en l'àmbit de la discapacitat Intel·lectual.
Experiència LaboralExperiencia en l'àrea productiva, magatzem, ... i haver treballat amb persones amb discapacitat Intel·lectual.
Tipus de contracteContracte de relleu per prejubilació.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 9 a 14h i de 15 a 18h
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 11/07/2018 
ReferènciaO_2018_365Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Riudeperes
Lloc de treballOficial de manteniment (suplència vacances)
FuncionsRealitzar el manteniment del centre Riudeperes (paleteria, pintura, fusteria, complimentació de registres, ...) i de les llars Clarella.
Perfil AcadèmicPreferible FP manteniment.
Experiència LaboralEn tasques de manteniment (paleteria, pintura, fusteria, ...)
Tipus de contracteTemporal, suplència vacances.
Durada del contracteDel 27/07 al 20/08 aprox.
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres matins o tardes (50% jornada)
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
Es valorarà positivament tenir certificat de discapacitat física.
oferta creada amb data 27/06/2018 
ReferènciaO_2018_362Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballResponsable de Prevenció de Riscos Laborals
FuncionsA nivell de Prevenció de Riscos Laborals: - Assegurar i supervisar el cumpliment de la legislació, regulació i procediments establerts en materia de PRL, i realizar el seguiment continuat de l'aplicació eficient dels processos i els seus indicadors. - Realitzar inspeccions i avaluacions tècniques i de riscos laborals, i realizar les investigacions d'accidents del personal i realitzar accions correctores, l'index de sinistralitat i crear accions per reduir-los. - Fer-se càrrec del contacte davant de les autoritats laborals. - Coordinar la formació de PRL per cada lloc de treball. - Analitzar els EPIs adequats per cada lloc de treball. - Prendre part del comitè de seguretat i salut, i ser el responsable del pla d'emergència, equips d'emergència i intervenció. - Dirigir la coordinació d'activitats empresarials amb els clients. - Estudiar les condicions laborals (mobilitat, riscos psicosocials, etc.). - Exercir com a nexe entre l'empresa i el Servei de Prevenció Aliè (SPA), i amb la Mutua de AT i EP. - Dirigir i gestionar el departament de PRL. A nivell de qualitat: - Implementar i vetllar pel compliment de les polítiques de qualitat. - Definir, dissenyar i implantar els índexs de qualitat necessaris pel correcte control i avaluació dels serveis i procesos. A nivell de gestió medi ambiental: - Implementar i vetllar pel compliment de les polítiques medi ambientals de la organització.
Perfil AcadèmicTitulació superior + màster en prevenció de riscos laborals (3 especialitats): - Especialista en seguretat del treball. - Especialista en higiene industrial / medicina del treball. - Especialista en ergonomia i psicosociología.
Experiència LaboralExperiencia mínima de 5 anys en lloc de treball similar (valorant-se especialmente experiencia en el sector industrial).
Tipus de contracteTemporal, amb possibilitats d'estabilitat.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariPartit de dilluns a divendres.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 15/06/2018 
ReferènciaO_2018_359Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballVigilant zones blaves d'aparcament (imprescindible certificat de discapacitat física)
FuncionsControl dels vehicles estacionats a la zona blava i emissió, si cal, de sancions.
Perfil AcadèmicEstudis secundaris.
Experiència LaboralPreferible en atenció al client o en lloc de treball similar.
Tipus de contracteTemporal - renovable.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariDe dilluns a dissabte de 9:30 a 12:30h i de 16:30 a 20:30h (dissabtes alterns)
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresEs demana certificat de discapacitat física.
oferta creada amb data 08/05/2018 
ReferènciaO_2018_359Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballNetejador
FuncionsRealitzar tasques de neteja de diversa índole.
Perfil AcadèmicEstudis bàsics
Experiència LaboralPreferible en tasques de neteja.
Tipus de contracteTemporal- renovable.
Durada del contracte
Jornada laboral i horarimatins, un mes de dilluns a divendres i el següent de dimecres a diumenge.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
Es valorarà positivament tenir certificat de discapacitat física.
oferta creada amb data 08/05/2018 
ReferènciaO_2018_358Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballResponsable d'equip de neteja
FuncionsFormar part de l'equip multiprofessional que, mitjançant el desenvolupament de les seves funcions: - Possibilita que les persones que té al seu càrrec, personal amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental sever, s'adaptin, permaneixin i progressin en el seu lloc de treball. - Mantenir els equipaments assignats en un estat correcte d'higienització, conservació i manteniment, a través de realizar les funcions de neteja per cobrir les necessitats dels clients que contracten els serveis de neteja del Tac Osona.
Perfil AcadèmicPreferible estudis de formació profesional.
Experiència LaboralEn tasques de neteja i es valorarà positivament en gestió d'equips de treball.
Tipus de contracteTemporal - Renovable.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 14 a 22h
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
Es valorarà positivament tenir certificat de discapacitat física.
oferta creada amb data 03/05/2018