Gent molt capaç

L'equip et necessita, fes-te soci

Ofertes

A Sant Tomàs hi treballem més de 370 persones per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, tu pots ser-ne un d'ells.

El nostre procediment habitual de selecció es realitza a través de la publicació de les nostres convocatòries en diversos mitjans. En aquesta secció apareixen publicades de forma actualitzada les places vacants per a treballar a qualsevol dels serveis de l'Associació. Selecciona l'oferta que més s'ajusti als teus interessos i fer-nos arribar la teva candidatura sense moure't del nostre web.

ReferènciaO_2017_293Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballOficial enclavament laboral (Torelló)
FuncionsSubministrar material a les màquines de muntatge, verificació dels paràmetres de qualitat, control i suport als peons amb discapacitat intel·lectual i triatge de diferents materials.
Perfil AcadèmicPreferible formació professional.
Experiència LaboralEn tasques de producció.
Tipus de contracteTemporal - renovable.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 5:05 a 13:30h o de 13:30 a 21:50h
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
Es valorarà positivament tenir certificat de discapacitat física.
oferta creada amb data 24/03/2017 
ReferènciaO_2017_293Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballCuiner/a
Funcions- Preparació d'aliments. - Cocció d'aliments. - Organització diària amb coordinació amb el cap de cuina.
Perfil AcadèmicFormació professional en hostelaria.
Experiència LaboralEn cuina per a col·lectivitats.
Tipus de contracteTemporal, suplència baixa malaltia.
Durada del contracteAproximadament 3 setmanes.
Jornada laboral i horariMatins de dillluns a divendres.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
Es valorarà positivament tenir certificat de discapacitat física.
oferta creada amb data 21/03/2017 
ReferènciaO_2017_292Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiServei de Respir
Lloc de treballAuxiliar tècnic/a educatiu/iva Servei d'Atenció Domiciliària
Funcions- Atenció directe a persones dependents al domicili: higiene, suport alimentació, acompanyaments transport, en algun cas, reforç escolar, ... - Detectar possibles faltes d'hàbits i rutines i reconduir la situació. Educar en hàbits i rutines. - Orientar a les famílies.
Perfil AcadèmicPreferible CFGM Atenció a la dependència, CFGS Integració Social i/o diplomatura educació social.
Experiència LaboralEn atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i/o problemes de salut mental.
Tipus de contracteTemporal amb possibilitats de continuïtat.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariEs demana flexibilitat horària. Partit de dilluns a divendres amb 15 dies 24h de guàrdia de dilluns a diumenge.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 21/03/2017 
ReferènciaO_2017_292Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballPintor
FuncionsPintura interior de diverses sales.
Perfil AcadèmicEstudis bàsics
Experiència LaboralEn pintura d'interiors.
Tipus de contracteTemporal.
Durada del contracteTres setmanes - un mes.
Jornada laboral i horariIntensiu matins de dilluns a divendres.
Salari brut anyalSegons conveni.
Altres
oferta creada amb data 21/03/2017 
ReferènciaO_2017_291Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiClub Car
Lloc de treballMonitors/es camp de treball
FuncionsAcompanyament, en tot moment, dels participants del Camp de Treball “Corregim Mirades”, organitzat per la Secretaria General de Joventut i gestionat pel Club CAR. El grup estarà format per 25 participants de 14 a 17 anys d’arreu de Catalunya. FUNCIONS - Gestió i direcció 24h del camp de treball per a joves de 14 a 17 anys (entre d’altres, supervisió del programa pedagògic i de lleure, dinamitzar, preparar i executar activitats pels joves). - Ajudar als participants en l’orientació de les seves opinions i decisions i actuar com a mitjà perquè el grup aconsegueixi els seus objectius. - Coordinar-se amb els servei de lleure (Club CAR).
Perfil AcadèmicTitulació: preferible formació professional o estudis universitaris àmbit social o educatiu. Formació específica: Monitor i/o director d’activitats de lleure infantil i juvenil.
Experiència LaboralEn colònies, campaments, menjadors escolars, activitats extraescolars, ...
Tipus de contracteTemporal de l'1 al 15 de juliol de 2017.
Durada del contracteDe l'1 al 15 de juliol de 2017. No hi ha possibilitats de continuïtat.
Jornada laboral i horari24h de dilluns a diumenge durant tot el període.
Salari brut anyalSegons conveni.
Altres
oferta creada amb data 21/03/2017 
ReferènciaO_2017_291Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballVigilant zones blaves (imprescindible certificat de discapacitat física)
FuncionsVigilància de l'estacionament regulat de superfície de Manlleu (zona blava i possible zona verda) i neteja dels lavabos del pàrquing de la plaça de Manlleu.
Perfil AcadèmicEstudis bàsics
Experiència LaboralPreferible en tasques d'atenció al públic.
Tipus de contracteTemporal amb possibilitats de continuïtat.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariA concretar.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresImprescindible tenir certificat de discapacitat física.
oferta creada amb data 17/03/2017 
ReferènciaO_2017_291Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballResponsable equip de neteja
FuncionsFormar part de l'equip multiprofessional que, mitjançant el desenvolupament de les seves funcions: - Possibilita que les persones que té al seu càrrec, personal amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental sever, s'adaptin, permaneixin i progressin en el seu lloc de treball. - Mantenir els equipaments assignats en un estat correcte d'higienització, conservació i manteniment, a través de realitzar les funcions de neteja per cobrir les necessitats dels clients que contracten els serveis de neteja de Tac Osona.
Perfil AcadèmicEstudis bàsics.
Experiència LaboralPreferible en tasques de neteja i gestió d'equips.
Tipus de contracteTemporal amb possibilitats de continuïtat.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariMatins de dilluns a divendres de 6 a 14h
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresImprescindible carnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 17/03/2017 
ReferènciaO_2017_289Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Ocupacional
Lloc de treballFisioterapeuta (suplència maternitat)
FuncionsProporcionar els aspectes rehabilitadors per promoure la màxima participació de la persona en les rutines de la vida diària, facilitar la màxima independència i participació en els entorns normalitzats i promoure el benestar físic de la persona. Funcions: - Avaluar les necessitats fisioterapèutiques de les persones usuàries del servei. - Elaborar les pautes i protocols necessaris per a garantir la continuïtat assistencial i el benestar de la persona atesa. - Valorar la necessitat d'ajuts tècnics. - Preparar, recolzar i participar en les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn. - Assessorar i informar als professionals del centre en tot allò relacionat amb el seu àmbit.
Perfil AcadèmicDiplomatura en fisioteràpia. Es valorarà coneixements i experiència en atenció a la dependència, persones amb malaltia mental i discapacitat intel·lectual. Es valorarà coneixements en PRL i primers auxilis.
Experiència LaboralPreferible en atenció a persones amb discapacitat intel·lectual.
Tipus de contracteTemporal, suplència maternitat.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariDe dilluns a dijous de 10 a 17:45h i divendres de 9 a 17:45h.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 17/03/2017 
ReferènciaO_2017_288Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballAuxiliar de jardineria per reg de l'arbrat
Funcions- Reparació i manteniment de sistemes de reg. - Fer la ruta de reg de l'arbrat de Vic. - Fer la ruta de les jardineres de Vic. - Donar suport a l'encarregat amb les diferents tasques (tractaments herbicides i fitosanitaris, ...)
Perfil AcadèmicFormació professional en jardineria. Coneixements de reg i espècies d'arbrat.
Experiència LaboralEn reg d'arbrat.
Tipus de contracteTemporal fins a 30/09/17.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 7 a 15h, amb algunes tardes.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
Capacitat per organitzar les rutes, proactivitat.
oferta creada amb data 10/03/2017 
ReferènciaO_2017_287Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballXòfer transport adaptat
Funcions- Conduir i responsabilitzar-se del vehicle (neteja, nivells, repostatge, ...). - Coordinar-se amb l'àrea de Serveis Socials per les modificacions de rutes. - Fer el marcatge d'acomodament dels usuaris.
Perfil AcadèmicFormació professional.
Experiència LaboralPreferible en atenció a les persones.
Tipus de contracteTemporal. Suplència vacances.
Durada del contracteDel 27/07/17 al 08/09/17.
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 9 a 12h i de 15 a 20h.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresImprescindible tenir carnet BTP.
Es valorarà positivament tenir certificat de discapacitat física.
oferta creada amb data 10/03/2017 
ReferènciaO_2017_286Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballAuxiliar neteja industrial (HOME amb certificat discapacitat física)
FuncionsRealitzar tasques de neteja industrial, portant màquines de neteja.
Perfil AcadèmicEstudis bàsics.
Experiència LaboralPreferible en tasques de neteja.
Tipus de contracteTemporal amb possibilitats de continuïtat.
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariUn mes de dilluns a divendres de 6 a 13:30h i el mes següent de dimecres a divendres de 6 a 13:30h
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresImprescindible carnet de conduir i cotxe propi.
Es valorarà positivament tenir certificat de discapacitat física.
oferta creada amb data 28/02/2017 
ReferènciaO_2017_284Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Riudeperes
Lloc de treballAuxiliar tècnic/a educatiu (caps de setmana i festius)
FuncionsAtenció de manera integral (higiene personal, vestit, alimentació, administració de la medicació, trasllats de dependències, ...) i oferir el suport necessari a les persones usuàries del servei d'acolliment diürn i d'acolliment residencial del centre, per tal de millorar el seu funcionament i la seva qualitat de vida; essent un referent per aquesta.
Perfil AcadèmicCFGM Atenció sociosanitaria, CFGS Integració Social, Diplomatura Educació Social.
Experiència LaboralPreferible en atenció a persones amb discapacitat intel·lectual.
Tipus de contracteTemporal - renovable.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariCaps de setmana i festius.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresPreferible carnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 24/02/2017 
ReferènciaO_2017_283Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiFundació Tutelar L'Esguard
Lloc de treballAuxiliar tutelar
Funcions- Donar suport i acompanyar a les persones ateses per la fundació en el seu dia a dia. - Participar en el disseny del pla de treball d'atenció a la persona. - Realitzar reunions periòdiques amb l'equip de l'entitat tutelar per tal de traspassar la informació de les persones ateses. - Realitzar guàrdies (una setmana al mes) gestionant les urgències que hi puguin haver fora de l'horari laboral.
Perfil Acadèmic- CFGS Integració social i/o estudis universitaris d'educació social, psicologia o similar. - Es valorarà tenir coneixements en salut mental i discapacitat intel·lectual.
Experiència LaboralEs valorarà positivament tenir experiència en salut mental i discapacitat intel·lectual.
Tipus de contracteTemporal - renovable.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariEs demana flexibilitat horària.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresImprescindible carnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 13/01/2017 
ReferènciaO_2017_282Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballAuxiliar de neteja (tardes de dilluns a divendres)
FuncionsRealitzar suport als grups actuals de neteja en tasques de neteja de manteniment integrada dins un grup de neteja.
Perfil AcadèmicEstudis bàsics.
Experiència LaboralEn tasques de neteja.
Tipus de contracteTemporal - renovable.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 14 a 22h.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
Es valorarà positivament tenir certificat de discapacitat física.
oferta creada amb data 13/01/2017 
ReferènciaO_2016_277Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Riudeperes
Lloc de treballInfermer/a torn nit
Funcions- Preparar, recolzar i participar en les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn. - Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a les persones usuàries del servei. - desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitaria dirigides a les persones usuàries del servei. - Realitzar intervencions amb la resta de l'equip, vinculades amb el funcionament general del centre. - Vetllar per tal que les necessitats de salut de les persones usuàries siguin ateses de manera adequada i segons pautes i protocols de centre. - Participar en la formació. - Coordinar-se amb els responsables dels diferents torns de treballl i amb la responsable higienicosanitaria.
Perfil AcadèmicDiplomatura o grau en infermeria. Es valorarà positivament tenir formació específica en atenció a persones amb discapacitat intel·lectual.
Experiència LaboralPreferible experiència en lloc de treball similar.
Tipus de contracteTemporal amb possibilitats de continuïtat.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariDe dilluns a diumenge de 10 a 8h (setmanes alternes)
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 04/11/2016