Gent molt capaç


Ofertes

A Sant Tomàs hi treballem més de 370 persones per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, tu pots ser-ne un d'ells.

El nostre procediment habitual de selecció es realitza a través de la publicació de les nostres convocatòries en diversos mitjans. En aquesta secció apareixen publicades de forma actualitzada les places vacants per a treballar a qualsevol dels serveis de l'Associació. Selecciona l'oferta que més s'ajusti als teus interessos i fer-nos arribar la teva candidatura sense moure't del nostre web.

ReferènciaO_2018_354Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Ocupacional
Lloc de treballMonitor / xocolater
FuncionsAtendre i donar suport en les necessitats d'ocupació terapèutica/formació laboral o ajustament personal i social, per millorar el funcionament de la persona en totes les àrees de desenvolupament; essent a la vegada un referent per aquesta persona.
Perfil AcadèmicEstudis de formació profesional. Es demana especialització en tècniques de terapia ocupacional i/o activitats que durà a terme el CO, concretament: mestre xocolater o xocolater.
Experiència LaboralExperiencia com a mestre xocolater.
Tipus de contracteEventual.
Durada del contractePossibilitats d'estabilitat.
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 10 a 18h
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 13/04/2018 
ReferènciaO_2018_353Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballNetejadores
FuncionsRealitzar tasques de neteja de diversa índole.
Perfil AcadèmicEstudis bàsics.
Experiència LaboralPreferible en tasques de neteja.
Tipus de contracteTemporal - renovable.
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 14 a 22h
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresImprescindible carnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 11/04/2018 
ReferènciaO_2018_351Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Ocupacional
Lloc de treballPedagog/a, psicopedagog/a, Psicòleg/oga
Funcions- Recerca dels recursos educatius necessaris per a la organització i coordinació de les diferents activitats. - Recerca de recursos orientats a l'atenció integral de la persona atesa. - Avaluar i fer el diagnòstic de les persones ateses al centre. Redactar els corresponents informes. - Programar, avaluar i fer el seguiment en totes les seves formes i pautes de la vida directe dels usuaris. - Dirigir i assessorar al personal d'atenció directa en la realització del treball, d'acord amb els principis i objectius generals de centre. - Elaborar conjuntament amb el personal d'atenció directa els programes d'atenció individual dels usuaris del centre. - Organitzar les suplències del personal d'atenció directa. - Vetllar per tots els aspectos organitzatius del dia a dia.
Perfil AcadèmicLlicenciatura en pedagogía, psicopedagogía o psicología. Es valorarà positivament especialització post universitària en discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental.
Experiència LaboralExperiencia en el treball social en l'àmbit de la discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental.
Tipus de contracteTemporal.
Durada del contracteDel 16/04/18 al 31/12/18.
Jornada laboral i horariTres dies a la setmana (a concretar) de 10 a 14h.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 28/03/2018 
ReferènciaO_2018_350Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiClub Car
Lloc de treballMonitors/es camp de treball
FuncionsAcompanyament en tot momento dels participants del Camp de Treball "Corregim mirades", organitzat per la Secretaria General de Joventut i gestionat pel Club CAR. El grup estarà format per 15 participants de 14 a 17 anys d'arreu de Catalunya. Les funcions pròpies d'aquest perfil seran: - gestió i dirección 24h del camp de treball per a joves de 14 a 17 anys (entre d'altres, supervisió del programa pedagògic i de lleure, dinamitzar, preparar i executar activitats pels joves).
Perfil AcadèmicPreferible estudis de formació profesional i/o universitaris relacionats amb l'àmbit d'educació i/o social.
Experiència LaboralEs valorarà experiencia en colònies, campaments, menjadors escolars, activitats extraescolars, etc.
Tipus de contracteTemporal.
Durada del contracteDel 30 de juny al 14 de juliol de 2018.
Jornada laboral i horari24 hores durant els 15 dies de campament.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir.
L'allotjament i manuntenció va a càrrec de l'entitat.
oferta creada amb data 23/03/2018 
ReferènciaO_2018_350Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballGestor/a punt d'informació i bar d'àrea de lleure.
Funcions- Atenció als usuaris del punt d'informació en referencia a rutes, recursos naturals, ... - Gestió del bar. - Control de l'àrea de barbacoes.
Perfil AcadèmicPreferible estudis de formació professional o universitaris de turisme, activitats fisicoesportives en el medi natural, ...
Experiència LaboralPreferible en lloc de treball similar.
Tipus de contracteTemporal amb possibilitats de continuïtat.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariCaps de setmana i festius de 10 a 15h, mesos d'estiu de dilluns a diumenge de 10 a 19h amb un dia de descans.
Salari brut anyalSegons conveni.
Altres- Es valorarà positivament tenir certificat de discapacitat física.
- Carnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 14/03/2018 
ReferènciaO_2018_346Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCDIAP Tris Tras
Lloc de treballFisioterapeuta pediàtric
FuncionsAtenció fisioterapéutica d'infants i adolescents que presenten alguna disfunció o es troben en una situación de risc, i donar suport, assessorament i orientació a les famílies i a les escoles. Les seves funcions seran: - Avaluació, diagnòstic i tractament. - Oferir atenció terapéutica a la sala de fisioteràpia, a la piscina i als domicilis si s'escau. - Elaboració del pla d'atenció terapéutica, integrant a la familia, i contemplant el seguiment evolutiu i el tractament directe de la persona. - Oferir orientació i suport a les famílies. - Elaboració d'informes. - Coordinació amb diferents serveis i/o dispositius. (EAP, escoles, ABS i altres).
Perfil AcadèmicDiplomatura o grau en fisioteràpia. Preferible formacio específica sobre fisioteràpia pediátrica, desenvolupament infantil, concepte bobath.
Experiència LaboralExperiència en fisioteràpia pediàtrica.
Tipus de contracteSuplència per risc d'embaràs i posteriorment, per maternitat.
Durada del contracteDe juny a febrer aproximadament.
Jornada laboral i horariHorari flexible dins la franja de 9 a 20h.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 05/03/2018 
ReferènciaO_2018_343Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiServei d'Habitatge Clarella
Lloc de treballAuxiliar Tècnic Educatiu/va (caps de setmana i festius)
FuncionsPersona per realitzar atenció de manera integral (higiene personal, vestit, alimentació, administració de la medicació, trasllats de dependències, ...) i oferir el suport necessari a les persones usuàries del servei, per tal de millorar el seu funcionament i la seva qualitat de vida essent un referent per aquesta.
Perfil AcadèmicCFGM Atenció a la dependencia, CFGS Integració social, diplomatura educació social o similar.
Experiència LaboralValorable experiència prèvia amb persones amb discapacitat intel·lectual
Tipus de contracteA concretar.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariCaps de setmana i festius (pendent de concretar horaris)
Salari brut anyalSegons conveni
AltresResidència propera al lloc de treball
Permís de conduir i vehicle propi
Flexibilitat horaria
oferta creada amb data 21/02/2018 
ReferènciaO_2018_332Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballCoordinador /a serveis consergeria i vigilància
FuncionsSeleccionem persona per planificar els serveis de l´equip de consergeries i realitzar tasques de consergeria als diferents clients assignats. Funcions com: - Fer consergeries -Vigilància i atenció al client al pàrquing -Comunicació amb els clients(presencialment, via telefònica i via correu electrònic) -Organitzar a l´equip de consergeria(4 persones) -Fer calendaris mensuals dels serveis a cobrir -Organitzar els torns de treball -Supervisió del personal -Control de les hores realitzades per l´equip -Gestionar possibles incidències que puguin sorgir
Perfil Acadèmic
Experiència LaboralPreferible experiència prèvia en atenció al client i gestió d´equips
Tipus de contracteTemporal amb possibilitats d'estabilitat
Durada del contracte
Jornada laboral i horaritorn partit(Disponibilitat per treballar caps de setmana i festius)
Salari brut anyalSegons vàlua del candidat
AltresPermís de conduir i vehicle propi
Flexibilitat horaria
Es valorarà positivament disposar del certificat de discapacitat física
oferta creada amb data 05/01/2018