Gent molt capaç

L'equip et necessita, fes-te soci

Ofertes

A Sant Tomàs hi treballem més de 370 persones per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, tu pots ser-ne un d'ells.

El nostre procediment habitual de selecció es realitza a través de la publicació de les nostres convocatòries en diversos mitjans. En aquesta secció apareixen publicades de forma actualitzada les places vacants per a treballar a qualsevol dels serveis de l'Associació. Selecciona l'oferta que més s'ajusti als teus interessos i fer-nos arribar la teva candidatura sense moure't del nostre web.

ReferènciaO_2017_300Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Ocupacional
Lloc de treballAuxiliar educador/a Centre Ocupacional
Funcions- Prestar atenció a les persones usuàries tot aplicant la programació d'activitats i segons les necessitats individuals de cada persona. - Participar en el seguiment dels PIR. - Donar suport en les activitats d'ocupació terapèutica i ajustament personal. - Donar suport en els hàbits d'autonomia personal i social. - Dissenyar, programar i executar les activitats d'ajustament personal i social. - Constituir una referència per a l'usuari/a en absència de l'educador/a. - Conèixer i aplicar el PIR de cada persona usuària del servei.
Perfil AcadèmicCFGS Integració Social o diplomatura Educació Social. Es valorarà positivament espacialització en terapia ocupacional i/o activitats que durà a terme al CO.
Experiència LaboralPreferible en atenció a persones amb discapacitat.
Tipus de contracteTemporal.
Durada del contracteDel 14/06/17 al 31/07/17.
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 13 a 18h
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 24/05/2017 
ReferènciaO_2017_295Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiServeis centrals
Lloc de treballTècnic/a de Recursos Humans (suplència maternitat)
Funcions- Coordinar i desenvolupar els processos de selecció de l'entitat. - Gestionar la formació interna de l'entitat i de Serveis Centrals. - Gestionar programes de Formació Ocupacional. - Gestionar la base de dades de Recursos Humans. - Proposar i desenvolupar polítiques de Recursos Humans. - Vetllar pel compliment de la política de protecció de dades de l'entitat. - Facilitar la incorporació dels nous/ de les noves professionals de l'entitat. - Gestionar i coordinar els diferents programes de pràctiques i visites d'escoles, universitats, centres de formació, ...
Perfil AcadèmicLLicenciatura o grau en psicologia. Es valorarà formació específica en l'àmbit de Recursos Humans (selecció, formació, ...).
Experiència LaboralEs demana experiència en lloc de treball similar, sobretot en selecció de personal i/o en gestió de formació ocupacional.
Tipus de contracteTemporal, suplència maternitat.
Durada del contracteSegons durada de la baixa.
Jornada laboral i horariPartit de dilluns a dijous, intensiu matins divendres.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 05/04/2017 
ReferènciaO_2017_292Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiServei de Respir
Lloc de treballAuxiliar tècnic/a educatiu/iva Servei d'Atenció Domiciliària
Funcions- Atenció directe a persones dependents al domicili: higiene, suport alimentació, acompanyaments transport, en algun cas, reforç escolar, ... - Detectar possibles faltes d'hàbits i rutines i reconduir la situació. Educar en hàbits i rutines. - Orientar a les famílies.
Perfil AcadèmicPreferible CFGM Atenció a la dependència, CFGS Integració Social i/o diplomatura educació social.
Experiència LaboralEn atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i/o problemes de salut mental.
Tipus de contracteTemporal amb possibilitats de continuïtat.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariEs demana flexibilitat horària. Partit de dilluns a divendres amb 15 dies 24h de guàrdia de dilluns a diumenge.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 21/03/2017 
ReferènciaO_2017_291Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiClub Car
Lloc de treballMonitors/es camp de treball
FuncionsAcompanyament, en tot moment, dels participants del Camp de Treball “Corregim Mirades”, organitzat per la Secretaria General de Joventut i gestionat pel Club CAR. El grup estarà format per 25 participants de 14 a 17 anys d’arreu de Catalunya. FUNCIONS - Gestió i direcció 24h del camp de treball per a joves de 14 a 17 anys (entre d’altres, supervisió del programa pedagògic i de lleure, dinamitzar, preparar i executar activitats pels joves). - Ajudar als participants en l’orientació de les seves opinions i decisions i actuar com a mitjà perquè el grup aconsegueixi els seus objectius. - Coordinar-se amb els servei de lleure (Club CAR).
Perfil AcadèmicTitulació: preferible formació professional o estudis universitaris àmbit social o educatiu. Formació específica: Monitor i/o director d’activitats de lleure infantil i juvenil.
Experiència LaboralEn colònies, campaments, menjadors escolars, activitats extraescolars, ...
Tipus de contracteTemporal de l'1 al 15 de juliol de 2017.
Durada del contracteDe l'1 al 15 de juliol de 2017. No hi ha possibilitats de continuïtat.
Jornada laboral i horari24h de dilluns a diumenge durant tot el període.
Salari brut anyalSegons conveni.
Altres
oferta creada amb data 21/03/2017 
ReferènciaO_2017_287Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballXòfer transport adaptat
Funcions- Conduir i responsabilitzar-se del vehicle (neteja, nivells, repostatge, ...). - Coordinar-se amb l'àrea de Serveis Socials per les modificacions de rutes. - Fer el marcatge d'acomodament dels usuaris.
Perfil AcadèmicFormació professional.
Experiència LaboralPreferible en atenció a les persones.
Tipus de contracteTemporal. Suplència vacances.
Durada del contracteDel 27/07/17 al 08/09/17.
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 9 a 12h i de 15 a 20h.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresImprescindible tenir carnet BTP.
Es valorarà positivament tenir certificat de discapacitat física.
oferta creada amb data 10/03/2017 
ReferènciaO_2017_286Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballAuxiliar neteja industrial (HOME amb certificat discapacitat física)
FuncionsRealitzar tasques de neteja industrial, portant màquines de neteja.
Perfil AcadèmicEstudis bàsics.
Experiència LaboralPreferible en tasques de neteja.
Tipus de contracteTemporal amb possibilitats de continuïtat.
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariUn mes de dilluns a divendres de 6 a 13:30h i el mes següent de dimecres a divendres de 6 a 13:30h
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresImprescindible carnet de conduir i cotxe propi.
Es valorarà positivament tenir certificat de discapacitat física.
oferta creada amb data 28/02/2017 
ReferènciaO_2017_284Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Riudeperes
Lloc de treballAuxiliar tècnic/a educatiu (caps de setmana i festius)
FuncionsAtenció de manera integral (higiene personal, vestit, alimentació, administració de la medicació, trasllats de dependències, ...) i oferir el suport necessari a les persones usuàries del servei d'acolliment diürn i d'acolliment residencial del centre, per tal de millorar el seu funcionament i la seva qualitat de vida; essent un referent per aquesta.
Perfil AcadèmicCFGM Atenció sociosanitaria, CFGS Integració Social, Diplomatura Educació Social.
Experiència LaboralPreferible en atenció a persones amb discapacitat intel·lectual.
Tipus de contracteTemporal - renovable.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariCaps de setmana i festius.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresPreferible carnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 24/02/2017 
ReferènciaO_2017_282Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballAuxiliar de neteja (tardes de dilluns a divendres)
FuncionsRealitzar suport als grups actuals de neteja en tasques de neteja de manteniment integrada dins un grup de neteja.
Perfil AcadèmicEstudis bàsics.
Experiència LaboralEn tasques de neteja.
Tipus de contracteTemporal - renovable.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 14 a 22h.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
Es valorarà positivament tenir certificat de discapacitat física.
oferta creada amb data 13/01/2017 
ReferènciaO_2016_277Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Riudeperes
Lloc de treballInfermer/a torn nit
Funcions- Preparar, recolzar i participar en les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn. - Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a les persones usuàries del servei. - desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitaria dirigides a les persones usuàries del servei. - Realitzar intervencions amb la resta de l'equip, vinculades amb el funcionament general del centre. - Vetllar per tal que les necessitats de salut de les persones usuàries siguin ateses de manera adequada i segons pautes i protocols de centre. - Participar en la formació. - Coordinar-se amb els responsables dels diferents torns de treballl i amb la responsable higienicosanitaria.
Perfil AcadèmicDiplomatura o grau en infermeria. Es valorarà positivament tenir formació específica en atenció a persones amb discapacitat intel·lectual.
Experiència LaboralPreferible experiència en lloc de treball similar.
Tipus de contracteTemporal amb possibilitats de continuïtat.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariDe dilluns a diumenge de 10 a 8h (setmanes alternes)
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 04/11/2016