Gent molt capaç

Centre de formació i inserció laboral
Eina

Què és?

Eina és un servei de formació i inserció laboral per a persones amb discapacitat intel·lectual, creat el 1992.

En l'àmbit de la formació: es realitzen diferents cursos de formació laboral per a preparar a les persones a incorporar-se al món del treball. Des de la Formació bàsica dirigida a joves que han finalitzat l'escolarització obligatòria, cursos de formació específica en algun ofici o sector laboral concret, i també accions d'orientació laboral. Tota la formació laboral es complementa amb estades de pràctiques en empreses.

Quant a les persones que treballen a l'empresa ordinària, es dóna suport durant tot el procés d'inserció laboral, tant a la persona com a l'entorn laboral. Aquest suport comença des que la persona s'incorpora al lloc de treball i es facilita durant tot el temps que dura la contractació. 

Es dóna una atenció individualitzada i global a cada persona, col·laborant amb la família i amb coordinació amb els recursos comunitaris. També s'ofereixen cursos de formació continuada per a les persones treballadores a fi que millorin la seva autonomia personal i gaudeixin del seu temps lliure. 

La finalitat és facilitar els suports necessaris perquè les persones amb discapacitat intel·lectual puguin accedir i mantenir un lloc de treball a l'empresa. 

Us volem recordar les diverses formes de col·laboració que podem establir amb les empreses:

  • Contractació: fem anàlisi de llocs de treball, proposem candidats ajustats al perfil, assessorament, contractació bonificada i seguiment de la inserció.
  • Pràctiques: els alumnes fan aprenentatges en els diferents sectors per a millorar les seves competències laborals.
  • Feines puntuals: les empreses ens faciliten tasques per a realitzar en els tallers pràctics d’algun curs, per exemple:  muntatges, etiquetatge, mailings, etc.
  • Participació com a empresa en les accions formatives: explicant per exemple  les tasques que es realitzen en l’empresa,  com fan la selecció de personal,etc.
     
  • Si esteu interessats en alguna acció formativa, cliqueu aquí
     
  • Si esteu interessats en els serveis que oferim a les empreses, cliqueu aquí