Gent molt capaç

Servei d’acolliment residencial i diürn
Centre Riudeperes

Formació

La formació contínua dels professionals del Centre ha constituït i representa una àrea molt important a treballar i potenciar per part de l'Equip Directiu; especialment amb l'objectiu que la formació respongui a les necessitats dels professionals. Considerem que la formació del personal repercuteix en una millora de la qualitat de vida en els nostres usuaris, en la motivació i en la qualitat del treball individual i en la relació entre tots els professionals del Centre i d'aquests amb els usuaris.

El Centre potencia la formació des de diferents vessants, formació que permet una actualització referent a les darreres tendències en l'àmbit de la discapacitat intel·lectual.

L'activitat de formació del Centre es divideix en:

  • Formació Interna      
  • Formació externa
 


Referent a la formació interna, l'equip tècnic, realitza reunions d'atenció directa d'entre setmana i reunions amb les respectives coordinacions, d'entre i cap de setmana als Auxiliars Tècnics Educatius (ATE) de manera individualitzada. Aquesta formació fa referència a les àrees psicopedagògiques, medicosanitària, rehabilitadora i assistencial. Aspectes tals com pautes d'actuació i atenció als usuaris, i la pràctica de diferents tècniques de modificació de conducta també són tractats a les reunions, amb la finalitat d'oferir un ampli ventall de recursos als professionals en l'atenció directa i diària a l'usuari.

L'Equip Directiu, a nivell intern, planifica anualment la formació del Centre, en funció de les necessitats detectades i/o expressades per part dels professionals; es consideren i valoren les seves demandes, propostes i interessos mitjançant una avaluació que es fa dels cursos realitzats al llarg de l'any; considerant també aquella formació que l'equip tècnic valora com a necessària per a la millora de la qualitat del servei i per a la qualitat de vida dels usuaris i/o per a la millora del benestar físic i emocional dels propis professionals.

Pel que fa referència a la formació externa, tot l'equip humà i professional del Centre assisteix a diferents cursos, seminaris, jornades i congressos que organitzen altres entitats i organismes del sector.