Gent molt capaç

Servei d’acolliment residencial i diürn
Centre Riudeperes

Història

El Centre Riudeperes com a servei d'acolliment diürn es crea l'any 1974, amb una capacitat inicial per a 17 persones, dedicat a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitat de suport generalitzat. Va ser el primer servei d'aquestes característiques que va existir a la comarca d'Osona, i l'únic existent actualment. Posteriorment va passar a atendre 21 persones.

Amb el anys es va fer palesa la necessitat d'un centre residencial a la comarca per a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport generalitzat. Aquest aspecte preocupava a l'Entitat, ja que no comptava amb els recursos per donar resposta a les necessitats reals de la comarca.

Entre els anys 1980 i el 1984 es va anar demanant al Departament de Sanitat i Seguretat Social la cobertura de l'esmentat servei. Durant el 1990 es va elaborar el projecte arquitectònic executiu de construcció de la Residència amb la col·laboració dels serveis tècnics de l'ICASS i de la Conselleria de Benestar Social. L'any 1991 es va començar a construir la residència.

El dia 26 d'abril de 1999 el Centre Riudeperes va obrir les portes com servei d'acolliment residencial i d'acolliment diürn. Actualment el servei d'acolliment residencial té una capacitat de 56 places i la capacitat del servei d'acolliment diürn és de 7 places. En total doncs, el nombre de persones ateses és de 63. Per a l'atenció d'aquestes persones el centre compta amb un equip humà format per uns 75 professionals.