Gent molt capaç

Servei d’acolliment residencial i diürn
Centre Riudeperes

Què és?

El Centre Riudeperes és un servei i establiment de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, gestionat i administrat per l'Associació de Sant Tomàs - PARMO.

El Centre Riudeperes disposa de dos serveis: el servei d'acolliment residencial i el servei d'acolliment diürn, ambdós destinats a persones amb discapacitat intel·lectual que requereixin suport generalitzat i que poden presentar problemes de salut i/o de salut mental afegits.


Objectius

  1. Facilitar un entorn substitutiu de la llar adequat i adaptat a les necessitats d’assistència al conjunt de les activitats de la vida diària, atenent les necessitats individualitzades de rehabilitació i terapèutiques.
  2. Proporcionar una bona qualitat de vida als residents i atendre totes les seves necessitats individualitzades de la persona, tenint cura dels tractaments corresponents.
  3. Afavorir el manteniment o la recuperació del màxim grau d’autonomia personal i social.
  4. Procurar una bona interacció amb l’entorn, potenciar la inclusió social i l’exercici dels drets de ciutadania dels usuaris del servei.
  5. Proporcionar suport a les famílies o tutors en relació a la persona atesa en el servei residencial o de dia.