Gent molt capaį

Servei d’acolliment residencial i diürn
Centre Riudeperes

Legislaciķ - Normatives

Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat.
www.gencat.net/diari/4685/06198020.htm

LLEI 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials

www.gencat.net/diari/4990/07284064.htm

TRI/3853/2005, de 29 de desembre, Conveni col·lectiu de Catalunya de residències i centres de dia per a l'atenció a persones amb discapacitat psíquica severa i profunda per als anys 2004-2006.
www.gencat.net/diari/4604/06016111.htm

Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials. Descarregar document

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades. Descarregar document

Drets dels usuaris de serveis residencials i diürns Descarregar document

Deures dels usuaris de serveis residencials i diürnsDescarregar document