Gent molt capaį

Servei d’acolliment residencial i diürn
Centre Riudeperes

Activitats

Des del Centre Riudeperes oferim a les persones que viuen a la residència i/o ateses en el servei de dia un ampli ventall d’activitats, amb la finalitat de promoure el seu benestar físic, emocional, social i afectiu. Any rera any s’han anat ampliant i diversificant les activitats i augmentant i oferint diferents entorns , procurant sempre que les activitats siguin amenes, funcionals i que tinguin sentit per a la persona respectant les seves preferències.