Gent molt capaç

Centre de Desenvolupament Infantil
i Atenció Precoç Tris Tras

Pràctiques

El CDIAP Tris Tras manté convenis de col·laboració en practicums amb diferents universitats i en diferents formacions acadèmiques: psicologia, psicopedagogia, logopèdia, fisioteràpia, treball social, i màsters i postgraus.

També es participa oferint xerrades formatives en diferents centres educatis a diferents nivells d'estudis i especialitats.