Gent molt capaç

Centre de Desenvolupament Infantil
i Atenció Precoç Tris Tras

A qui ens adrecem

A famílies amb infants de 0 a 6 anys, amb alguna afectació que inhibeix o interfereix la seva maduració:

 • Nens amb antecedents de risc: biològic, psicològic, social
 • Nens amb signes de risc o trastorns transitoris
 • Nens amb diferents tipus i graus de disfuncions neuropsicològiques i socials:
  • Motrius
  • Sensorials
  • Cognitius
  • Comunicació/llenguatge/relació
  • Conducta
  • Afectius
  • D'expressió somàtica
  • Sociopaties


Criteris de priorització

Si la demanda supera la capacitat assistencial concertada amb l'administració el CDIAP Tris Tras seguirà els criteris de priorització següents:

 • Atenció preferent a nens amb afectacions greus.
 • Atenció d'obligat compliment a nens amb edats inferiors a 3 anys.
 • Edat inici obligada: anterior als 4 anys.


Àrea de Cobertura

L'àmbit d'actuació del CDIAP Tris Tras abasta 51 municipis de la Comarca d'Osona.