Gent molt capaç

Centre de Desenvolupament Infantil
i Atenció Precoç Tris Tras

Com funcionem

La família pot realitzar la demanda o bé per propia iniciativa o derivada per algun servei de la primera infància (sanitari, educatiu, social o altres).

A partir d'aquí s'inicia el procés d'atenció, que consisteix en:

 • Entrevista d'acollida
 • Avaluació nen/a i entorn
 • Valoració intercisciplinar/programa terapeutic
 • Entrevista de devolució a la família
 • Intervenció terapèutica: nen/a-família-entorn
 • Avaluació contínua del procés
 • Avaluació final:
  • Alta terapèutica. Remissio simptomàtica
  • Derivació i traspàs d'informació, en cas d'arribar a l'edat límit d'atenció en un CDIAP per garantir la continuitat assistencial.