Gent molt capaç

Centre de Desenvolupament Infantil
i Atenció Precoç Tris Tras

Equip

El centre compta amb un equip multidisciplinar format per: neuropediatre, psicòlegs, pedagogs, fisioterapeutes, psicomotricistes, logopedes, treballadors socials i personal administratiu.


Aquesta diversitat permet atendre de forma interdisciplinar qualsevol tipus de disfuncions ja siguin greus i permanents o lleus i transitoris, i en qualsevol àrea del desenvolupament. També permet aconseguir un abordatge global de les necessitats de l’infant i la família.