Gent molt capaç

Centre de Desenvolupament Infantil
i Atenció Precoç Tris Tras

Formació

En el nostre centre la formació i actualització de coneixements és primordial. Es participa en diverses activitats de formació externa i s'organitzen sessions clíniques, revisió de casos, etc. sempre que sigui possible i, si cal, amb col·laboradors externs experts.