Gent molt capaç

Centre de Desenvolupament Infantil
i Atenció Precoç Tris Tras

Amb qui col·laborem

Amb els diferents àmbits als quals tenen accés les famílies en el seguiment del nen/a des de les primeres edats:

  • Sanitat: pediatres de la xarxa d'atenció primària, centres hospitalaris, CSMIJ ...
     
  • Serveis socials: UBASP, EAIA, Càrites, ...
     
  • Serveis educatius: llars d'infants, escoles, EAP, CREDA, UTAC, CRE-ONCE...”