Gent molt capaç

Centre de Desenvolupament Infantil
i Atenció Precoç Tris Tras

Història

El 1980, després constatar la necessitat i l'oportunitat d'impulsar un servei d'estimulació precoç des de l'Associació, es van començar a atendre els primers usuaris. El Tris Tras va ser un dels 5 primers centres que es van engegar a Catalunya. Al començament els professionals atenien els infants en els seus propis domicilis i el 1987 les instal·lacions es van traslladar des de l'Avinguda de Sant Bernat Calvó fins el local que l'Associació va adquirir a tal efecte al carrer de la Riera, ambdós a la ciutat de Vic. El 2007 es va obrir un nou centre a Manlleu i el 2010 a Centelles, en locals cedits pels respectius ajuntaments.

Actualment els serveis d'atenció precoç es denominen oficialment Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP).


Una xarxa pública concertada

Els CDIAP estan integrats al Sistema Català de Serveis Socials, garantint el servei d'atenció precoç a tots els infants del territori que ho necessitin. 

Els serveis d'atenció precoç estan regulats pel Decret 261/2003 de 21 d'octubre i són liderats per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família. La universalització i la gratuïtat de l'atenció precoç facilita que, des de qualsevol àmbit de la nostra societat, es pugui accedir a un CDIAP, ja que estan sectoritzats segons el territori.