Gent molt capaç

Centre de Desenvolupament Infantil
i Atenció Precoç Tris Tras

Segells de qualitat

 

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Tris Tras compta amb:

  • La certificació de qualitat ISO 9001:2015
  • La certificació de medi ambient ISO 14001:2015
  • La certificació de seguretat i salut en el treball OHSAS 18001:2007 en reconeixement del compliment del Sistema de Prevenció de Riscos Laborals.