Gent molt capaç

Centre de Desenvolupament Infantil
i Atenció Precoç Tris Tras

Legislació - Normatives

Llei 18/2003, de 4 de juliol, de Suport a les famílies
www.gencat.net/diari/3926/03185006.htm

Decret 261/2003, pel qual es regulen el Serveis d'Atenció Precoç
www.gencat.net/diari/4002/03294122.htm

1er Conveni Col·lectiu de treball d'Àmbit de Catalunya pels Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç