Gent molt capaç

Centre de Desenvolupament Infantil
i Atenció Precoç Tris Tras

D'atenció als infants i les seves famílies

El CDIAP Tris Tras, ofereix un servei d'atenció terapèutic i de rehabilitació adreçat a nens de entre 0 i 6 anys, posant al seu abast les tècniques i actuacions més adequades per tal d'aconseguir potenciar al màxim la capacitat de desenvolupament i benestar del nen i adequar l'entorn a les seves necessitats.

Igualment ofereix un servei d'orientació a les famílies dels usuaris, donant l'assessorament i suport als pares o tutors en els continguts que li son propis, implicant-los en el treball diari i portant a terme programes dissenyats especialment per l'entorn familiar. En aquest sentit trobem el Programa Pare a Pare, el grup Pares en Xarxa, i el grup de Colors, que tenen com a eix central oferir a les famílies suport i acompanyament. Cliqueu aquí per descarregar-vos els fullets informatius.