Gent molt capaç

Centre de Desenvolupament Infantil
i Atenció Precoç Tris Tras

De prevenció i detecció

El CDIAP Tris Tras desenvolupa, en col·laboració amb els serveis sanitaris, educatius i socials, tasques de prevenció i detecció de la població infantil amb trastorns en el seu desenvolupament o risc de patir-lo, amb l'objectiu d'iniciar el tractament i/o l'orientació durant els primers mesos de vida.