Gent molt capaį

Centre Ocupacional Sant Tomàs

Com funcionem

La recepció d'una demanda d'ingrés la realitza la Treballadora Social del Servei mitjançant una entrevista amb l'usuari/família en la que es demana el certificat de disminució la corresponent valoració per part de l' Equip de Valoració i Orientació (EVO) de l'ICASS. L' EVO Laboral determinarà si ha de ser atès al STO o al SOI i seguidament informarà a la direcció del centre. El director tècnic farà la demanda d'ingrés a l'ICASS i quan es tingui el vist-i-plau, juntament amb la Treballadora Social, farà l'acolliment de l'usuari i família al centre signant el contracte d'assistència

Fases del procés de demanda i admissió al Servei:

  1. Reunió informativa amb la Treballadora Social del servei per informar-los del procediment.
  2. Demanda de valoració laboral a l'EVO corresponent.
  3. Recepció de la valoració laboral.
  4. Es realitza una valoració social i psicològica per tal de determinar les necessitats de suport de la persona i el seu entorn i l'adequació del servei.
  5. Es demana el vist-i-plau d'entrada al servei.
  6. Ingrés al servei segons el protocol intern habitual.