Gent molt capaį

Centre Ocupacional Sant Tomàs

Formaciķ

El personal de nova incorporació, el personal que ho requereixi per canvi de lloc de treball i/o per reciclatge del personal als Centres Ocupacionals reben formació específica a nivell intern sobre els continguts dels llocs de treball (Informació del servei, Informació en funció del lloc de treball que ocupa: educador/a referència, educador/a activitat) i sobre el Sistema de Gestió Integrat implantat al servei

El servei disposa d'un pla de formació per als professionals que s'actualitza i avalua de manera constant, tant pel que a la satisfacció com a l'eficàcia de la formació. En el Pla de Formació es contempla dos tipus de formació:

  • Formació permanent: és la formació necessària i obligatòria que cada centre de treball considera imprescindible pel lloc de treball, i està contemplada en l’Anàlisi del lloc de treball.
  • Formació no permanent: és la formació no considerada imprescindible però que enriqueix professionalment les competències professionals de la persona.