Gent molt capaį

Centre Ocupacional Sant Tomàs

Histōria

L'activitat a l'edifici històric de la finca de Sant Tomàs es va iniciar al gener del 1974 però no va ser fins més tard, aproximadament cap al 1976 que va començar a funcionar amb un petit grup, el que començarien a ser els inicis dels tallers. En un principi els usuaris que assistien al taller eren ben pocs però poc a poc es va anar creixent i es va decidir fer unes instal·lacions noves per ubicar-hi els tallers. El dia de rams de l'any 1978 es va inaugurar el primer taller propi, ubicat a la finca de Sant Tomàs. A mitjans dels anys vuitanta, amb gairebé 80 persones, la capacitat del taller de Sant Tomàs va arribar al límit, per la qual cosa calia buscar nous espais. És així com, al 1986, s'obre un petit local a Manlleu, amb l'objectiu inicial de donar resposta a les necessitats d'un únic client el qual va posar a disposició del taller un local en la seva pròpia empresa, en el qual hi havia 12 treballadors i 2 monitors. Aquests treballadors eren persones amb una autonomia que els permetia utilitzar el transport públic per anar a treballar.

L'any 1989 es compta a Manlleu, a la zona industrial de la Coromina, amb un nou taller industrial de 1.000 m2, amb la qual cosa es crea el Centre Especial de Treball Tac Osona. Les naus del Centre Especial s'havien fet petites i poc adequades per ubicar-hi, com es volia, una secció de Servei de Teràpia Ocupacional i una secció de Servei Ocupacional d'Inserció. Gràcies a un pacte amb l'Ajuntament de Manlleu, es van vendre les antigues naus i se'n van comprar unes altres situades al carrer Alp (lloc on es troba actualment el servei). A principis de l'any 2000 es crea el nou STO de Manlleu. Actualment el servei atén 30 persones.

El SOI va néixer a principis dels anys 90 però no fou fins l'any 2004 que tingué la infraestructura i la capacitat econòmica per realitzar el projecte actual. 

El gener del 2013 es crea una segona unitat de SOI, ubicada al CO Calldetenes. Actualment, el SOI està integrat per 13 usuaris que desenvolupen activitats orientades a l'aprenentatge laboral i a l'adquisició d'habilitats per a l'autonomia personal i social.