Gent molt capaį

Centre Ocupacional Sant Tomàs

Segells de qualitat

 

El Centre Ocupacional Sant Tomàs (Manlleu i Calldetenes) compta amb:

  • La certificació de qualitat ISO 9001:2015
  • La certificació de medi ambient ISO 14001:2015 
  • La certificació de seguretat i salut en el treball OHSAS 18001:2007 en reconeixement del compliment del Sistema de Prevenció de Riscos Laborals.

 

per la prestació del Servei de Teràpia Ocupacional i del Servei Ocupacional d'Inserció.