Gent molt capaį

Centre Ocupacional Sant Tomàs

Articles i Bibliografia

Títol: "Estudi de prevalença de la discapacitat intel·lectual i la malaltia mental en una entitat de la comarca d'Osona." 
Autor: Sílvia Mas
Editorial: ----
Publicació: Treball d'investigació del Màster de Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental
Número i data de publicació: 2010

Títol: “El model de qualitat de vida en els serveis socials
Autor: diversos
Editorial:  ICASS Generalitat de Catalunya / Instituto Universitario de Integración en la Comunidad
Publicació: Dossier documental
Número i data de publicació: abril 2007

Títol: "Apoyo conductual positivo. Algunas herramientas para afrontar las conductas difíciles."
Autor: Gonxa, Mª José; Martinez, Natxo; Zardoya, Abel
Editorial: FEAPS
Publicació: Document imprès
Número i data de publicació: any 2007

Títol: "Psicologia per a les ciències de la salut"
Autor: Penzo, Wilma
Editorial: Edicions Universitat de Barcelona
Publicació: Document imprès
Número i data de publicació: any 1999