Gent molt capaį

Centre Ocupacional Sant Tomàs

Legislaciķ - Normatives

LLEI 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials
www.gencat.net/diari/4990/07284064.htm