Gent molt capaį

Centre Ocupacional Sant Tomàs

Servei de Terāpia Ocupacional

Ajustament personal i social:

Activitats significatives amb la finalitat de facilitar una millora en la seva competència davant dels requeriments del seu entorn. És a dir, amb la finalitat de buscar una millora i/o manteniment de les habilitats adaptatives.

Teràpia ocupacional:

Consistents en tasques amb les quals, evitant les simples ocupacions rutinàries o estèrils, sempre que sigui possible, l'usuari/a pugui adonar-se de l'assoliment d'un resultat material i satisfactori.

Serveis complementaris:

Menjador
Transport
Servei de vacances

Altres serveis:

Seguiments psiquiàtric
Fisioteràpia