Gent molt capaį

Centre Ocupacional Sant Tomàs

Servei Ocupacional d'Inserciķ

 1. Ajustament personal i social:
  Consisteix en el conjunt d'activitats destinades a millorar la relació amb l'entorn
   
 2. Activitats prelaborals:
  Enteses com totes aquelles destinades a afavorir o mantenir els hàbits laborals i coneixements professionals que pugui facilitar la integració futura dins l'àmbit laboral.
   
 3. Serveis complementaris:
  Menjador
  Transport
  Servei de vacances
   
 4. Altres serveis:
  Seguiments psiquiàtric
  Fisioteràpia