Gent molt capaç

Centre Especial de Treball Tac Osona
Visita el web de la Fundació Tac Osona

Com funcionem

El requisit per poder accedir a un lloc de treball és disposar del certificat de disminució emès per la Generalitat de Catalunya amb un grau de discapacitat intel·lectual igual o superior al 33%.

Es realitza una valoració socio-familiar i psicològica per a determinar el perfil de lloc de treball de la persona i els suports que requerirà, tant ell com la seva família.

El primer contacte per iniciar el procés de demanda s'ha d'establir amb la treballadora social del Centre Especial de Treball.