Gent molt capaç

Centre Especial de Treball Tac Osona
Visita el web de la Fundació Tac Osona

Història

Tac Osona va néixer l'any 1974. Durant els primers anys s'atenia en els mateixos locals a treballadors i usuaris amb capacitats molt diverses. Més endavant la legislació va plantejar la diferenciació entre Centre Ocupacional i Centre Especial de Treball, segons els diferents graus de discapacitat, cosa que va permetre una millor organització.

El 1986 s'obre un petit local a Manlleu per treballar per l'empresa “Kidicap”. A finals dels 80, amb l'ajut d'un grup d'empresaris de la comarca d'Osona es va comprar un local al carrer Canigó de Manlleu.

Els primers contractes laborals de treballadors amb discapacitat es fan el 1993, en aquesta etapa naixerà la secció de jardineria i el primer enclavament laboral. L'any 2000 les instal·lacions es traslladen al carrer Alp de Manlleu, a una nau molt més àmplia. El 2005 s'inaugura la nau de Tac Osona a Vic, on s'hi ubicaren els serveis de jardineria i més endavant de neteja, un espai de 1000 m2 de planta que posteriorment s'ampliarà fins a 2150 m2 de planta.