Gent molt capaį

Centre Especial de Treball Tac Osona
Visita el web de la Fundació Tac Osona

Segells de qualitat

 

La Fundació i el Centre Especial de Treball Tac Osona compten amb:

  • La certificació de qualitat ISO 9001:2015
  • La certificació de medi ambient ISO 14001:2015 

  • La certificació de seguretat i salut en el treball OHSAS 18001:2007 en reconeixement del compliment del Sistema de Prevenció de Riscos Laborals

 
en la prestació dels serveis següents: 
  • Serveis de Jardineria, Gestió d’Espais Verds  i de Mobiliari Urbà
  • Serveis de Neteja i Manteniment d’Espais
  • Serveis Industrials i Manipulats
  • Enclavaments Laborals
  • Serveis de Vigilància de Zona Blava i Pàrquing
  • Servei de Cuina per a Col·lectivitats
  • Prestació de Serveis d’Atenció a les Persones: Serveis d’USAPS (Unitats de Suport a l’Autonomia Personal i Social)