Gent molt capaç

Centre d’Educació Especial Proveïdor
de Serveis i de Recursos (CEEPSiR) 
l’Estel

Pràctiques

L'Estel té establerts convenis de pràctiques amb la UVIC, amb la Universitat Ramon Llull i amb la Universitat Autònoma de Barcelona.

Els alumnes realitzen pràctiques dels estudis de Magisteri (Educació Especial, Psicopedagogia, Fisioteràpia i Logopèdia).