Gent molt capaç

Centre d’Educació Especial Proveïdor
de Serveis i de Recursos (CEEPSiR) 
l’Estel

Com funcionem

Per rebre qualsevol dels serveis de l'Estel (escolarització dins del centre o suport de l'ESE) és necessari comptar amb el dictamen de l'EAP (Equip d'Assessorament Psicopedagògic) de la zona.

El dictamen és un document que estableix les necessitats educatives dels alumnes i realitza una proposta d'escolarització en un centre. Aquest dictamen el signen els pares, el professional responsable del cas de l'EAP i el director/a de l'EAP. Aquests document és transmès al Director dels Serveis Territorials que, a través d'una Resolució, dictamina l'escolarització de l'alumne/a al nostre centre i/o l'escolarització compartida entre el nostre centre i un centre ordinari.

Pel que fa referència als alumnes que reben el servei de l'ESE, una comissió paritària entre l'EAP de la zona i l'Estel és la que decideix els alumnes que rebran aquest suport. Aquesta decisió es pren a partir de la proposta inicial que fa l'EAP i d'acord amb els criteris acordats entre l'EAP i l'Estel.