Gent molt capaç

Centre d’Educació Especial Proveïdor
de Serveis i de Recursos (CEEPSiR) 
l’Estel

Formació

L'Estel té un pla de formació i actualització del professorat que contempla els següents objectius:

  1. Programa de formació bàsica per a tots els professionals.
  2. Programa de formació bàsica pels professionals que s'incorporen de nou al centre.
  3. Programa de formació i competències per a cada àrea de coneixement.
  4. Potenciació de treballs d'innovació i recerca interna i externa.
  5. Propostes de seminaris de formació interna, tant per part del propi professorat com d'assessors o experts externs.
  6. Possibilitat de realitzar estades de formació o obtenir períodes de reciclatge personal.
  7. Millora de la biblioteca i l'accés a fonts diverses d'informació.

En l'actualitat, la formació s'organitza en els següents àmbits:

  1. Formació i actualització interna del professorat.
  2. Participació en activitats de formació externa (cursos, seminaris, congressos, etc.).
  3. Participació en grups de formació, innovació i recerca.