Gent molt capaç

Centre d’Educació Especial Proveïdor
de Serveis i de Recursos (CEEPSiR) 
l’Estel

Documentació

El PACBAL (Prova d’avaluació dels components bàsics de l’aprenentatge de la lectura)

El PACBAL és una prova d’avaluació que serveix per identificar, el més aviat possible, aquells components i processos bàsics de l’aprenentatge de la lectura el domini dels quals són predictors de l’èxit lector i, a partir de la informació obtinguda, organitzar un sistema d’ajuts els més ajustats i adequats possibles a les necessitats dels alumnes.