Gent molt capaç

Centre d’Educació Especial Proveïdor
de Serveis i de Recursos (CEEPSiR) 
l’Estel

Articles i Bibliografia

Títol: Aprendre junts per viure junts Descarregar document
Autor: Generalitat de Catalunya
Publicació: Pla d'acció 2008-2015
Número i data de publicació: any 2008

Títol: L'avaluació de la consciència fonològica Descarregar document
Autor: Josep Font i Salut Vilaró
Publicació: revista “Suports”
Número i data de publicació: Volum 6 núm. 2 any 2002

Títol: Perspectives dels pares sobre la transició a la vida adulta dels seus fills Descarregar document
Autors: Montse Coromines, Àngels Dachs, Josep Font, Laia Jurado, Anna
Martínez, Anna Peralta i Luci Susín
Publicació: revista “Suports”
Número i data de publicació: Volum 10 núm. 2 any 2006

Títol: Programa per ensenyar a composar un text explicatiu Descarregar document
Autors: Josep Font, Bibiana Alsina i Teresa Izern
Publicació: revista “Suports”
Número i data de publicació: Volum 6 núm. 2 any 2002

Títol: Text i context de les conductes problemàtiques Descarregar document
Autor: Josep Font
Publicació: Material jornades tècniques
Número i data de publicació: febrer 2008