Gent molt capaç

Centre d’Educació Especial Proveïdor
de Serveis i de Recursos (CEEPSiR) 
l’Estel

Grup de treball amb pares

Des de L'Estel s'organitzen tot un seguit d'activitats adreçades als familiars dels nostres alumnes que tenen com a objectiu afavorir l'intercanvi d'experiències i el compartir informació d'interès.

1. Grups de suport familiar

Són grups de pares i professionals que es reuneixen un cop al mes per fer tertúlia i així compartir les seves experiències i vivències per buscar estratègies de suport mutu.

2. Tallers de germans

Són grups de germans que es troben varies sessions setmanals i/o mensuals, on mitjançant el joc, el moviment, les manualitats o les xerrades es facilita l'intercanvi d'experiències i vivències entre els participants i el seu germà/na amb discapacitat.

3. Programa Pare a Pare

És un programa portat per un grup de pares i professionals, que té com a eix central oferir a altres pares el suport i l'acompanyament a les famílies davant la situació de tenir un fill amb disminució psíquica i/o física, posant-se en contacte amb una família acollidora que pugui compartir amb ells les seves experiències. Cliqueu aquí per descarregar-vos el fullet informatiu.

4. Trobada de benvinguda

És una reunió per acollir els pares dels nous alumnes que comencen a l'escola, amb pares que ja hi tenen els seus fills, per tal d'intercanviar impressions, dubtes, compartir sentiments...

5. Xerrades

Són conferències a càrrec de professionals i/o especialistes sobre diferents temes que són d'interès pels pares.

6. Jornada lúdica

És una trobada de pares, fills i professionals per tal de passar un matí fent activitats creatives i de lleure per passar una bona estona.