Gent molt capaį

Suport a les persones i les famílies durant el confinament

Els serveis de Sant Tomàs disposen d’equips interdisciplinaris per a poder atendre de forma telemàtica les necessitats de les persones amb discapacitat i les seves famílies durant els dies de confinament per contenir la propagació del coronavirus.

Totes les persones i les seves famílies disposen d’un referent i del seu telèfon de contacte. Tot i així, podeu contactar amb Sant Tomàs al telèfon 938854482 (horari de 8 a 15 hores) o bé enviar un correu a safd@santtomas.cat i des del Servei d'Atenció a les Famílies i Demandes us atendrem amb molt de gust. Com sempre, al vostre costat!

A continuació podeu consultar com es dona suport des dels diferents serveis de Sant Tomàs a les persones i les famílies durant el confinament:      


CDIAP Tris Tras i CDI Espai Viu

L’equip del CDIAP i d'Espai Viu fa seguiment de forma individualitzada a tots els infants i famílies ateses a través de videoconferències. També manté coordinacions amb els professionals externs: escoles, EAP, serveis socials, ABS, EAIA, Atenció a la Dona… En el servei CDIAP s’estan atenent els infants que estaven el llista d’espera mitjançant viodeoconferència.


Escola l'Estel

L’Estel realitza l’acompanyament i seguiment constant dels alumnes i les seves famílies a través de la tutora, la qual atén les demandes i recull les necessitats que es puguin anar presentant. S’han ofert a les famílies diferents canals de comunicació amb l’escola, des del telèfon de la tutora i la directora, adreces electròniques, etc. Quan és necessari es realitzen les coordinacions amb els serveis socials de referència o altres serveis més específics. A través de la psicopedagoga responsable es vehiculen les demandes de seguiment per part del SESMDI. La part específica de l’atenció a l’alumnat es centralitza igualment amb la tutora d’aula, tenint en compte les característiques de cada alumne i de cada cicle, amb el suport de tots els professionals de l’escola (educadores, fisioterapeutes, logopedes, etc). S’envien a les famílies informacions i recomanacions tant de l’entitat com especifiques de l’escola.


Centre Ocupacional (SOI/STO)

L’equip fa seguiment de l’estat de salut, del manteniment d’hàbits i rutines i de la detecció de necessitats de les persones ateses. Dona suport en l’estat emocional i si cal, fa seguiment amb el SESMDI o altres professionals sanitaris. També, si es veu la necessitat, es realitza coordinació amb els serveis socials d’atenció primària o amb d’altres serveis o entitats de la comunitat. A través de grups de difusió, tant a famílies com a persones ateses, es fa arribar informació d’interès relacionada amb diferents temes o propostes: el Covid-19, informació de les xerrades que s’organitzen des de DINCAT, propostes d’activitats, videos de les professionals del servei, felicitacions d’aniversari... Es fa especial seguiment a les famílies en situació vulnerable, i també a aquelles que aquests dies han tingut alguna pèrdua a causa del  COVID-19.


Servei d’habitatge Clarella

Es manté contacte continuat amb les famílies i es fan videotrucades per apropar les persones amb les seves famílies. En el cas dels usuaris que estan passant el confinament amb la seva família, es realitza una trucada mínima setmanal i se’ls hi segueix gestionant la medicació, si convé fent-la arribar al domicili. També es realitzen videotrucades entre usuaris. Es treballa la connexió amb les seves famílies i amb els serveis sanitaris de les persones que han estat traslladades a l’equipament de l’alberg Canonge Collell de Vic. A través del grup de difusió es fa arribar informació d’interès per totes les famílies.


Centre Riudeperes (acolliment residencial i centre de dia)

A Riudeperes s’ha elaborat un calendari setmanal per fer trucades i videotrucades amb les famílies. En aquells casos en què no és possible, es realitzen enviaments de fotografies, vídeos i audios. Es vetlla perquè les famílies tinguin en tot moment la informació actualitzada de la situació del servei i de l’estat dels seus fills. En el cas del centre de dia, que no està en funcionament, es realitza seguiment de l’estat de les persones i les famílies a través de trucades i via whatsapp. S’ha facilitat que les famílies es puguin posar en contacte entre elles i la fisioterapeuta ha fet arribar a les famílies que ho han sol·licitat exercicis bàsics per aquests dies a casa. Tant per les famílies de residència com de centre de dia s’envien informacions de l’entitat i les específiques del propi servei a través del grup de difusió.


Servei de Respir i SAD

Des del servei de Respir es té en compte pel seguiment telefònic periòdic aquelles famílies que no estan vinculades a cap altre servei de l’entitat. Les famílies que aquests dies de confinament estan utilitzant el servei tenen de contacte directe al professional que li presta el suport, el qual recull les diferents necessitats que van sorgint. Disposen del seu telèfon i del de la coordinadora.  Els suports durant aquests dies estan relacionats amb la cura personal, compres, sortides terapèutiques, deures de l’escola, entre d’altres.


Club CAR (esports i lleure)

Des del CAR es té en compte pel seguiment telefònic setmanal especialment aquelles persones i  famílies que no estan vinculades a cap altre servei de l’entitat.  Per altra banda, quan és possible, es realitzen vídeotrucades amb alguns grups d’esports i lleure per a mantenir el contacte i fer alguna activitat junts. S’utilitzen els grups de whatsapp per a enviar la informació de l’entitat i les especifiques del servei, com ara  propostes d’activitats o vídeos amb exercicis que han preparat els monitors i voluntaris de les activitats esportives.


Centre de formació i inserció laboral Eina

Des d’Eina es continua de forma telemàtica amb el suport individualitzat de les persones treballadores i es realitza la intermediació amb les empreses i les situacions laborals diverses que apareixen en aquests moments. La formació es realitza d’una manera virtual i, segons cada persona i grup, les sessions són individuals o en grups reduïts. S’ha ofert la formació i s’hi han incorporat de forma voluntària aquelles persones que, tot i tenir contracte, aquests dies es troben a casa. Es realitza l’acompanyament i el suport a les persones i a les seves famílies, continuant amb les coordinacions amb els diferents serveis interns de l’entitat com també externs. A través del llistat de difusió es fa arribar informació i pautes a les famílies.


Tac Osona

Des d’USAP es realitza l’acompanyament i es dona suport periòdic als treballadors i les seves famílies. Les psicòlogues realitzen el seguiment als treballadors i les treballadores socials a les seves famílies. Es vetlla pel seu benestar físic i emocional i es proporcionen eines per mantenir uns hàbits saludables, com els que ajuden a l’activació física, cognitiva i emocional. Aíxí, es proposen activitats com l’elaboració de receptes, exercicis, manualitats, vídeos... Alhora, i en funció de les diferents necessitats que van sorgint, es realitzen coordinacions amb els serveis socials bàsics i especialitzats per fer-hi front. També s’informa i s’orienta de les afectacions dels ERTO, gestions de baixes mèdiques, pautes de seguretat en el treball per evitar el contagi del coronavirus, situació actual dins el Tac Osona i VicVerd... Els llistats de difusió, tant el de treballadors com el de famílies, són una eina molt útil per enviar periòdicament informació variada i d’interès.