Gent molt capaç

Centre de formació i inserció laboral
Eina

Pràctiques

Eina té establert conveni de pràctiques amb la Universitat de Vic, concretament dels estudis de Educació social i Psicopedagogia.