Gent molt capaį

Centre de formació i inserció laboral
Eina

A qui ens adrecem

El nostre servei va dirigit a persones majors de 16 anys amb discapacitat intel·lectual prioritàriament de la comarca d'Osona que requereixin una formació laboral adaptada i/o suport per a la recerca i manteniment d'un lloc de treball a l'empresa.