Gent molt capaį

Centre de formació i inserció laboral
Eina

Com funcionem

La persona interessada, i la família si s'escau, sol·licita una entrevista de demanda per accedir al servei, on es valoren les necessitats formatives i/o laborals de la persona.

Una vegada s'ha realitzat la valoració inicial, la persona comença el seu itinerari individualitzat. Si necessita formació, participarà en una o més accions formatives per millorar la seva ocupabilitat. En cas que la persona estigui preparada per ocupar un lloc de treball, accedirà a la borsa de treball per accedir a una feina, rebent l'orientació laboral necessària i participant en el procés de recerca.

També es facilita un suport continuat per l'accés i manteniment del lloc de treball, així com una atenció individualitzada per donar resposta a necessitats en altres àmbits com el lleure, la salut o l'habitatge.

Per a l'empresa oferim un conjunt de suports durant tot el procés d'inserció i durant tota la contractació de la persona treballadora a l'empresa.