Gent molt capaį

Centre de formació i inserció laboral
Eina

Formaciķ

Des del servei es dóna molta importància a la formació permanent de l'equip de professionals com a eina per a la millora continuada, per això es desenvolupa cada any un pla de formació interna i es promou l'assitència a cursos, xerrades i jornades.