Gent molt capaį

Centre de formació i inserció laboral
Eina

On som

Servei d'Inserció Laboral
C./ Sot dels Pradals, 7 (veure mapa)
08500 Vic
T. 93 886 05 75
FAX  93 885 01 95
Mòbil: 628 943 016
eina@santtomas.cat