Gent molt capaį

Centre de formació i inserció laboral
Eina

Histōria

Eina va iniciar les seves activitats el setembre del 1992. A principis dels anys 90 la filosofia del Treball amb Suport (“Supported Employment“) s'havia introduït a Europa provinent dels Estats Units,  com a via d'inserció laboral de les persones amb discapacitat. Com a una de les entitats pioneres en aquest àmbit, l'Associació Sant Tomàs va apostar per aquesta metodologia com a via d'inserció laboral paral·lela al Centre Especial de Treball mitjançant un projecte experimental del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Durant tots aquests anys  Eina s'ha consolidat com a servei, sent un punt de referència comarcal en l'àmbit de la formació i inserció de les persones amb discapacitat intel·lectual. L'any 2003 es va obtenir el certificat de qualitat ISO 9001 en matèria de formació i inserció laboral.