Gent molt capaį

Centre de formació i inserció laboral
Eina

Segells de qualitat

 

El centre de formació i inserció laboral Eina compta amb:

  • La certificació de qualitat ISO 9001:2015 en formació i inserció laboral
  • La certificació de medi ambient ISO 14001:2015
  • La certificació de seguretat i salut en el treball OHSAS 18001:2007 en reconeixement del compliment del Sistema de Prevenció de Riscos Laborals.