Gent molt capaç

Centre de formació i inserció laboral
Eina

Estudis

Títol: Guia d'impuls a la responsabilitat social empresarial Descarregar document
Autors: I. Sarrias Galcerán, María José, dir. II. Samitier i Martí, Salvador, dir.
III. Castilla i Porquet, Ma. Luz (María Luz), dir. IV. Catalunya.
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Data de publicació: novembre 2007

Títol: Principals resultats de l'estudi sobre la satisfacció de les empreses d'Osona respecte els treballadors amb discapacitat intel·lectual i del servei d'inserció laboral eina Descarregar document
Autors: I.Ignasi Coll i Parra II. Albert Vicens i Escuer. Universitat de Vic
Data de publicació: febrer 2007