Gent molt capaį

Centre de formació i inserció laboral
Eina

A les persones

Procés d'Inserció Laboral

Procés Inserciķ Laboral

1. Formació laboral

Formació laboral bàsica


La formació laboral va dirigida a joves majors de 16 anys que no tenen cap tipus de formació ni experiència laboral i que necessiten els coneixements i habilitats bàsiques i/o específiques per accedir a una feina.

Els cursos de formació combinen les classes teòriques amb com a mínim un període de pràctiques a l'empresa:

  • A les classes teòriques es treballen mòduls com el món de l'empresa, seguretat i higiene, interessos i expectatives laborals, habilitats socials, i altres aspectes d'autonomia personal que afavoreixen la incorporació a una feina.
  • La formació pràctica permet als alumnes l'aprenentatge de diferents tasques laborals i aplicar els coneixements treballats en la part teòrica del curs. El període de pràctiques ve regulat per un conveni que signa l'alumne, l'empresa i Eina.
  • Es dóna suport continuat a l'alumne en el lloc de treball, tant pels aprenentatges de les diferents tasques com per afavorir una bona acollida entre els companys de feina.

Formació laboral específica

La Formació laboral específica consisteix en la formació en algun ofici o sector laboral i dirigida preferentment a persones que han participat anteriorment en algun curs de formació laboral bàsica. Cursos de: auxiliar de jardineria, auxiliar de neteja, operador de màquines, eines i manipulació en subconjunts, auxiliar de cuina, i auxiliar de bugaderia).

Orientació laboral

Una altra modalitat de formació és l'orientació laboral dirigida a persones que ja han treballat o han realitzat una formació laboral i busquen un lloc de treball. Les sessions d'orientació tenen com a objectiu definir el perfil laboral dels participants i facilitar les principals eines per a la recerca de feina, potenciant al màxim la participació de la persona en tot el procés. Al mateix temps, des d'Eina es porta a terme una recerca de feina per a aquestes persones.

2. Formació contínua
També organitzem altres cursos de formació dirigits a fi de millorar els seus coneixements laborals i /o potenciar la seva autonomia personal i el lleure. El ventall de cursos realitzats varia cada any en funció de les necessitats i preferències dels participants. S'han portat a terme cursos de cuina, informàtica, balls de saló, administració de diners i fotografia digital, entre d'altres.

3. Suport en la recerca de feina
Es dóna suport en la recerca de feines en les diferents empreses de la comarca.

Per una banda es porta a terme una recerca continuada de llocs de treball. Amb aquesta finalitat es realitzen visites als responsables de les empreses on es facilita informació sobre la inserció laboral de les persones amb discapacitat.

Paral·lelament, i en funció de les característiques de la persona, se li dóna suport en tot el procés perquè hi participi al màxim com ara, en l'elaboració del currículum, i en la preparació i/o acompanyament a les entrevistes de treball.

4. Suport en el manteniment del lloc de treball
Des d'Eina es proporciona suport continuat als treballadors/es i a les empreses on treballen per garantir la permanència i promoció en els seus llocs de treball. Aquest seguiment consta d'un conjunt de mesures com ara les tutories individualitzades amb el treballador i contactes de seguiment a l'empresa.

5. Col·laboració amb els referents familiars o tutors
Mantenim un contacte continuat amb la família o tutors dels participants per acompanyar-los durant el procés de formació i inserció laboral del seu fill/a.