Gent molt capaç

Servei d’habitatge Clarella
 

Formació

Dins del Servei d'Habitatge es desenvolupa una formació continuada, adreçada als educadors i tècnics, orientada a donar resposta a les necessitats presents i futures que sorgeixen en el desenvolupament del servei. Per aquesta raó s'utilitzen tots els recursos formatius que s'ofereixin des de l'exterior (Fundació Mil·lenari, ASEPEYO, Coordinadora de Tallers, APPS, xerrades generals d'altres centres...) com des del propi centre (formació interna).