Gent molt capaç

Servei d’habitatge Clarella
 

Què és?

El Servei d'Habitatge Clarella és un servei d'atenció personalitzada, en l'àmbit de serveis socials especialitzats, que té per objecte facilitar, de forma temporal o definitiva, una vida independent i desinstitucionalitzada a aquelles persones amb un grau de discapacitat intel·lectual igual o superior al 33%.

El Servei d'Habitatge Clarella combina dos nivells de servei: les Llars Residència i el servei d'acompanyament a la vida indepenent (SAVI), ja sigui en pisos gestionats per l'entitat o bé en les llars familiars o d'origen.

Objectius

El Servei d'Habitatge Clarella té com a finalitat afavorir la màxima independència i autonomia personal i social dels usuaris, per tal d'aconseguir una millor qualitat de vida promovent:

  • El desenvolupament individual. Aquest objectiu, basat en el creixement personal, contempla que la persona afectada amb un dèficit intel·lectual pugui entendre més aspectes de la vida per tal d'assolir un grau d'autonomia personal superior, tot desenvolupant la iniciativa personal, així com l'equilibri afectiu i emocional.
     
  • El desenvolupament de la vida comunitària. Pretén promoure que la persona pugui assumir responsabilitats en el funcionament de la llar, tot respectant la intimitat i llibertat individual i fomentant la convivència solidària i respectuosa amb les companyes i companys.
     
  • El desenvolupament del procés d'integració social. Tracta de promoure i facilitar la participació de la persona en activitats culturals i socials comunitàries, per facilitar el procés d'integració social.