Gent molt capaį

Servei d’habitatge Clarella
 

Segells de qualitat

 

El Servei d'Habitatge Clarella compta amb:

  • La certificació de qualitat ISO 9001:2015
  • La certificació de medi ambient ISO 14001:2015 
  • La certificació de seguretat i salut en el treball OHSAS 18001:2007 en reconeixement del compliment del Sistema de Prevenció de Riscos Laborals.
     

per la prestació del servei de Llars Residència i el Servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar (SSAPLL).