Gent molt capaç

Servei d’habitatge Clarella
 

Legislació - Normatives

Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat.
www.gencat.net/diari/4685/06198020.htm

TRI/3853/2005, de 29 de desembre, Conveni col·lectiu de Catalunya de residències i centres de dia per a l'atenció a persones amb discapacitat psíquica severa i profunda per als anys 2004-2006.
www.gencat.net/diari/4604/06016111.htm

LLEI 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials
www.gencat.net/diari/4990/07284064.htm